Spirit Dance in Haarlem | De dansvloer voor de bewuste danser (op blote voeten)

Blote voeten dans in Haarlem

Workshop 5 Ritmes - Jup Jansonius

Wat is 5Ritmes?

De 5Ritmes is een dansvorm waarin je leert om je vrijer te bewegen om te komen tot meer zelfinzicht en authenticiteit. Er is geen choreografie, het is een vrije vorm van dansen. De ritmes Vloeiend, Staccato, Chaos, Lyrisch en Stil vormen de basis.


In het Vloeiende ritme oefenen we onze flexibiliteit. Door het volgen van spontane impulsen vinden we onze innerlijke waarheid. Wanneer we het vloeiende ritme belichamen, voelen we ons soepel en geaard. We komen tot overgave en vertrouwen erop dat onze voeten ons leiden naar daar waar we willen zijn.


Het Staccato ritme gaat over begrenzing en duidelijkheid. We volgen de beat en gaan de verbinding aan met de wereld om ons heen. Staccato opent de weg naar het hart. Het laat ons zien hoe we in de wereld kunnen staan, verbonden met onze voeten en gevoel. We leren op te komen voor wat ons aan het hart gaat, voor wie we liefhebben en waar we van houden.


Het Chaos ritme nodigt uit tot optimale bewegingsvrijheid. We laten hoofd, ruggengraat, heupen en voeten los en dansen vrijer dan we kunnen denken. Chaos verschuift onze aandacht van hoofd naar lichaam. We betreden onbekend terrein. In Chaos spat de bevrijdende energie van ons af. Dit is de kans om uit te breken en totaal één met de dans te zijn.


Op de bevrijding van chaos volgt het Lyrische ritme. Lyrisch is meer een staat van zijn dan een ritme. Lyrisch is expansief en verbindt ons met onze menselijkheid. In de lyrische dans oefenen we hoe we destructieve patronen kunnen doorbreken en ons kunnen overgeven aan ons bezielde zelf.

Stilte beweegt zowel van binnen als om ons heen. Als de dans ons voertuig is, is het ritme van Stilte onze eindbestemming. Het is een uitdaging om verstild te blijven bewegen en veranderen. Fysiek dansen we in slow motion, als een onvoorspelbare Tai Chi meester. Bewegen in Stilte en stil zijn in beweging brengt ervaring en wijsheid samen.


Over Jup:
Ik dans als ik blij ben maar ik dans ook als ik vastzit of verdrietig ben. Ik dans als ik iets in de wereld wil zetten en mijn focus wil richten. Ik dans om te creëren. Ik dans om lief te hebben.


20 jaar geleden ontdekte ik de 5 Ritmes als dans en als heerlijke manier om energie in al zijn aspecten te laten stromen en transformeren. De eerste keer dat ik 5 Ritmes danste was voor mij een openbaring. Alsof alles wat ik tot dan toe voelde maar niet begreep, waarnam en niet kon zien, ineens een (fysiek) vocabulaire kreeg en daarmee voor mij begrijpelijk en toegankelijk werd. Het was het begin van een lang en intens avontuur vol reizen, workshops en bijzondere ontmoetingen. Inmiddels bestaat mijn volledige werkzame leven uit beweging.