Footprint-site Footprint-site

Overeenkomstig hebben de Afrikaanse landen de veelal energieke manier van dansen. Elk land heeft zijn eigen manier van dansen met bijbehorende ritmes en percussie-instrumenten. Het opvallende is dat iedereen danst, niemand schaamt zich of kijkt toe. De uitbundige manier van bewegen en het ritmegevoel symboliseert de levenswijze van Afrikanen.

Dansdocente Janny Hofman beoefent met name dansen afkomstig uit West-Afrika. West-Afrikaanse dans kenmerkt zich door de “geaardheid” van de bewegingen, de geïsoleerde bekken- en rug-bewegingen, en de relatie met het dagelijks leven.

Janny komt met een aantal percussionisten. Het dansen op het ritme van live percussie-instrumenten geeft veel energie en plezier. In deze workshop gaan we aan de slag met een aantal aspecten van de West-Afrikaanse dans, zoals het “aarden” en het bewegen vanuit je bekken.

Na een warming-up verdiepen we ons in een aantal “basispassen” en leren we een traditionele West-Afrikaanse dans. Het leuke is dat je binnen zo’n dans altijd je eigen dansstijl kunt toevoegen. Meer weten over Janny en West-Afrikaanse dans, klik hier

 

 

 

African countries have amended accordingly the mostly energetic way of dancing. Each country has its own way of dancing with it's rhythms and percussion instruments.

The striking is that everyone dances, no one is ashamed or looks on.  The exuberant way of moving and the feeling of rhythm symbolizes the way of life of Africans.

Dance teacher Janny Hofman practises in particular dances from West Africa. West African dance is characterized by the "orientation" of the movements, the isolated pelvic and back movements, and the relationship with everyday life.

Janny will bring some percussionists. Dancing on the rhythm of live percussion instruments gives a lot of energy and fun.

In this workshop, we are going to start with a number of aspects of the West African dance, such as the "earthen" and moving from your pelvis. After a warming up we deepen in some

"basic steps" and we learn a traditional West African dance.

The great thing is that you can always add your own dance style. Like to know more about Janny and West African dance, click here

footprint

Workshop

West

Afrikaanse

Dans

 

Janny Hofman

JannyHofman2016 african dance-2 african dance-3

A tree that refuses to dance will be made to do so by the wind.

 

                                                                                    ~African Proverb~

110981-glowing-green-neon-icon-arrows-cut-arrow-down

Scroll down for English