Footprint-site Footprint-site

Suzan biedt danservaringen aan, om met hart en ziel te gaan leven. Een meditatie in dans om thuis te komen bij jezelf en je te verbinden met je eigen natuur. Naast heerlijk dansen gaat het ook om het contact met de andere dansers en de verbinding die er is als je hart open is.

Je kunt dan in liefde leven en genieten van je kracht, zachtheid, creativiteit en wijsheid. Op geheel eigen wijze kun je dan je leven gaan vormgeven vanuit puurheid en levenskracht.

 

De dans helpt je om positieve ervaringen in het hier en nu op te doen. Hierdoor kun je in een flow terecht komen en bewegen zoals water dat doet, zonder obstakels. Flow is het proces van totale betrokkenheid bij het leven met alle positieve aspecten van de menselijke ervaring. Zoals het ontwikkelen van onze creatieve vermogens, liefde kunnen geven en ontvangen, onderdeel uitmaken van een groep en een groter geheel. Maar vooral genieten in het moment van de dans.

 

 

 

Suzan offers dance experience, to live with your heart and soul. A meditation in dance to connect with your inner self and with your own nature. In addition to the dance is the contact with the other dancers and the connection when your heart opens. You can then life in love and enjoy your strength, softness, creativity and wisdom. At your very own way you can shape your life from purity and life force.

 

The dance helps you to bring yourself in the here and now with positive experiences. This allows you to get in a flow and move as water does, without obstacles. Flow is the process of total involvement in life with all the positive aspects of the human experience, such as the development of our creative capabilities. Giving and receiving love, to be part of a group and a larger consciousness, but also to enjoy the moment of dance.

 

footprint

Workshop

Dans het Leven

 

Suzan Lodder

dans het leven suzanlodder Suzan-Dansklooster-Team Dans het Leven

"There is a bit of insanity in dancing that does everybody a great deal of good"

 ~ Edwin Denby ~

110981-glowing-green-neon-icon-arrows-cut-arrow-down

Scroll down for English