Footprint-site Footprint-site

Dansimprovisatie is een wereld van ontdekking van het lichaam en je creativiteit in de dans. Het staat ons toe om naar binnen te gaan in ons lijf, te praten en ons zelf te uiten op een nonverbale manier. We leren om nieuwe wegen te vinden om in contact te komen met anderen, met onze innerlijke wensen, met tijd, ruimte en beweging. Dansimprovisatie is voor iedereen die de danser in zichzelf wil ontdekken.

 

In het hoogste niveau is dansimprovisatie een delicate kunst, een meditatie, een vreugde en een mooie manier om je ware zelf te verkennen en dat te delen met anderen.

Voordat we vanuit onze conditioneringen patronen van beweging en gedrag hadden speelden we met alle mogelijkheden en vonden we onze weg in de wereld.

Dansimprovisatie daagt je uit om open te staan voor nieuwe ervaringen en niet te worden gehinderd door onze gebruikelijke bewegingen en patronen.

 

We zullen proberen om patronen van gedrag te doorbreken en  nieuwe beweginsvormen te ontdekken.

Dansimprovisatie is een prachtige manier om je bewustzijn te vergroten, je omgeving te verkennen en te groeien in de bewustwording van je lichaam en geest.

Dansimprovisatie is puur bewustzijn – om te dansen, met jezelf, met anderen en met alles wat er om je heen gebeurt.

Meer weten over Tom en Dance Improvisation, klik hier.

 

 

 

Dance improvisation is a complete and full world of exploration of the body, and your creativity in dance. It allows us to go into the body, talk and express ourselves in a non verbal way and find new ways to relate to other people, to our inner wishes and also to time, space and movement on stage. It can be enjoyed by anyone who wish to find the dancer within. In its highest level, Dance Improvisation is a delicate art, a meditation, a joy and a beautiful way to explore your true self and share it with other people.

 

Improvisation is the way we learn about the world. Before we had patterns of movement and behavior we were playing with all possibilities and finding our own way in the world. In dance improvisation we try to keep our sensitivity open to new experience and not to be locked in our usual movement and patterns. We try to break patterns of behavior and expand beyond them. Dance Improvisation is a wonderful way to make your consciousness bigger to the surrounding and to grow your understanding of your own body and mind. Improvisation in its highest form is pure awareness – to dance, to your own self, to others and to everything that is happening. Like to learn more about Tom en Dance Improvisation, click here.

footprint

Workshop

Dance Improvisation

 

Tom

Goldhand

tom goldhand tom goldhand dnce improvisation-1 Tom Goldhand-1

"There are short-cuts to happiness, and dancing is one of them"

 

~ Vicki Baum ~

110981-glowing-green-neon-icon-arrows-cut-arrow-down

Scroll down for English