Footprint-site Footprint-site

Biodanza is passie en vitaliteit ervaren. Vrij bewegen op heerlijke muziek. Genieten en ontspannen. In contact zijn met andere mensen. Voelen dat je leeft. Biodanza leert je stapje voor stapje te genieten, te ontspannen, in het hier en nu te zijn, je vrij te voelen om te bewegen, samen te dansen, je hart te volgen, in verbinding te zijn met je natuur, je verlangens te koesteren, moedig te zijn en je eigen waarheid te leven.

"Als we in het hier en nu zijn, wordt het leven fantastisch en is elk moment vol van verrukking. Biodanza is eigenlijk een heropvoeding in liefde”.

(Rolando Toro Araneda - grondlegger van Biodanza)

 

Monique & Jantine genieten in de dans van het plezier, de verbinding, de uitbundigheid, de zachtheid, het mogen zijn wie je bent, het gevoel van 100% levend te zijn met elkaar te mogen ervaren.

 

 

 

Biodanza is the experience of passion and vitality. Moving freely on "delicious" music. Enjoy and relax. Being in contact with other people. To feel you live. Biodanza teaches you step by step to enjoy, to relax, to be in the here and now, to feel free to move, to dance together, to follow your heart, to be connected with your nature, to nurture your desires, to be courageous and to live your own truth.

"If we are in the here and now, life is great and is every moment full of delight. Biodanza is actually a re-education in love ".

(Rolando Toro Araneda-founder of Biodanza)

 

In the dance Monique & Jantine enjoy the fun, the connection, the exuberance, the softness. To be who you are, the feeling to live for 100% and to experience that feeling with each other.

footprint

Workshop

Biodanza

Monique ten Tusscher & Jantine Gerbscheid

Jantine en Monique BIODANZA

"There is a bit of insanity in dancing that does everybody a great deal of good" 

~ Edwin Denby ~

110981-glowing-green-neon-icon-arrows-cut-arrow-down

Scroll down for English

biodanza-logo