Footprint-site Footprint-site

De 5 ritmes zijn Vloeiend, Staccato, Chaos, Lyrisch en Stilte. Deze ritmes vormen een 'wave' van energie, die ons in contact brengt met de wijsheid van ons lichaam.

De 5 ritmes vormen een eenvoudige, diepgaande bewegingsmeditatie, ontwikkeld door Gabrielle Roth.

Tijdens deze 'dans' onderzoeken we op een fysieke en speelse manier wat er in ons leeft. We ontdekken nieuwe mogelijkheden om hieraan expressie te geven. Het is mogelijk meer te ontspannen en te laten gaan wat we niet meer nodig hebben. Hiermee creëren we, keer op keer, ruimte voor verandering.

 

Mirjam: "Dansen, dat doe ik al mijn hele leven. In 2003 kruisten de 5 ritmes mijn pad en sindsdien ben ik eraan verknocht. Er is zoveel te ontdekken in mijn lijf en in beweging, in de ontmoeting zonder woorden. Dansend voel ik de ruimte om alle creatieve hoeken van mezelf te leven en te ervaren. Deze vrijheid neem ik, meer en meer, van de dansvloer mijn leven in.

 

Ik vind het een feest om getuige te zijn van dansers die hun eigen dans steeds meer ontdekken.

Naar de site van Mirjam, klik hier

 

 

 

The 5 rhythms are Flowing, Staccato, Chaos, Lyrical and Stillness. These rhythms are a ' wave ' of energy, which brings us into contact with the wisdom of our bodies.

The 5 rhythms movement forms a simple, profound meditation, developed by Gabrielle Roth.

During this ' dance ', we examine on a physical and playful way what lives within us. We discover new opportunities to give expression to this. It is possible to relax and let go what we no longer need. By doing so we create room for change, time after time.

 

Mirjam: "dancing, I do all my life. In 2003 the 5 rhythms crossed my path and since then I am fully attached. There is so much to discover in my body and within the movement of dance, in the encounter without words. When I dance I feel the space to all creative corners of myself to live and experience. I take this freedom, more and more, from the dance floor into my life.

 

I find it a treat to witness more and more dancers discover their own dance.

To Mirjam's site, click here

footprint

Workshop

5 Ritmes

 

Mirjam van Hasselt

mirjam van hasselt-2 mirjam van hasselt-1

"every problem can be solved by dancing"

~ James Brown ~

5Rhythms_HorLogo_WhiteBG 110981-glowing-green-neon-icon-arrows-cut-arrow-down

Scroll down for English